Hovedside - Administrasjon - Vedtekter - Forretningsreglar - Linker
Minstepriser - Gjennomsnittspriser - Ukestatistikk
Siste leveranser - Dagens salgKontakt oss

SENTRALBORD57 85 59 50
Telefaks57 85 59 51

DIREKTØR
Magnar Aasebøklikk her for å sende epost [email protected]
jobb57 85 59 59
priv57 85 09 47
mob917 73 430

SALGSAVDELING
E-post klikk her for å sende epost [email protected]
Faks innmelding57 85 59 67

Solfrid Ramsevik
jobb57 85 59 53
priv 57 85 06 58
Faks57 85 59 67
mob922 23 691

AVREGNINGSAVDELING
E-post klikk her for å sende epost [email protected]

Heidi Støylen
jobb57 85 59 54
priv 57 85 56 76

Anne-Dorthe Kråkenes
jobb 57 85 59 55
priv57 85 16 77

ØKONOMIAVDELINGEN
Eva Hagevik
jobb 57 85 59 58
Priv 57 85 02 45
Hovedkontor i "Sjøhuset" (Tidl. Fiskevegnbygget) I MÅLØY
Tlf: 57 85 59 50 - Faks: 57 85 59 51 - Adr: Postboks 83 , N-6701 Måløy