Siste leveranser

Periode: 13.04.2018 - 20.04.2018
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.