Omsetning

Siste oppdatering: 02.12.2022 15.30
Neste oppdatering: 09.12.2022 15.30
Sluttseddelperiod: 01.01.2022 00.00
Fjorårets periode: 27.11.2021 00.00
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.