Hovedside - Administrasjon - Vedtekter - Forretningsreglar - Linker
Minstepriser - Gjennomsnittspriser - Ukestatistikk
Siste leveranser - Dagens salg


Linkar til andre sider

FAOs Eurofish/Eastfish
Gadus associates
FIS–net markedsrapporter
Ordliste for fisk, på flere språk
Tekniske opplysninger (biologisk) om fisk: Fishbase
Satelittnummer til båter:
InMarSat
Norges Sildesalgslag
Sør Norges Trålerlag
Norges Råfisklag
Fiskeridepartementet
Seafood Inspection Services
Hovedkontor i "Sjøhuset" (Tidl. Fiskevegnbygget) I MÅLØY
Tlf: 57 85 59 50 - Faks: 57 85 59 51 - Adr: Postboks 83 , N-6701 Måløy