ÅRSMØTE VNF

Publisert: av Bjørn Kvalheim

 

FYSISK ÅRSMØTE 15.04. ER  AVLYST!!!  

ÅRSMØTET BLIR GJENNOMFØRT SOM I 2020!

 

Forholdene tilsier at vi dessverre ikke kan gjennomføre det planlagte 

årsmøtet i Florø 15/4  i år heller.

STYRET HAR VEDTATT AT DET BLIR GJENNOMFØRT SOM I 2020!

Årsmøterepresentantene blir kontaktet med informasjon om hvordan møtet vil bli avviklet. 

 

Saker til årsmøtet sendes til [email protected] innen 07.04.2021.

 

 

 

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.