ÅRSMØTE VNF

Publisert: av Bjørn Kvalheim

 

FYSISK ÅRSMØTE 15.04. ER  AVLYST!!!  

ÅRSMØTET BLIR GJENNOMFØRT SOM I 2020!

 

Forholdene tilsier at vi dessverre ikke kan gjennomføre det planlagte 

årsmøtet i Florø 15/4  i år heller.

STYRET HAR VEDTATT AT DET BLIR GJENNOMFØRT SOM I 2020!

Årsmøterepresentantene blir kontaktet med informasjon om hvordan møtet vil bli avviklet. 

 

Saker til årsmøtet sendes til [email protected] innen 07.04.2021.

 

 

 

Siste nytt

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.