AVLYST / UTSATT - Årsmøte VNF!!!!

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Vi har tidligere sendt ut invitasjon til årsmøte for VNF med dato 23.04 i Florø.

Dette må vi som tidligere nevnt avlyse.  Vi kommer tilbake med informasjon om når, hvor og hvordan vi skal få gjennomført årsmøtet innenfor gjeldende tidsfrister. 

Et mulig alternativ kan være et miniårsmøte eller en elektronisk gjennomføring. 

Mer info kommer etter hvert.  

 

 

 

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.