AVLYST / UTSATT - Årsmøte VNF!!!!

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Vi har tidligere sendt ut invitasjon til årsmøte for VNF med dato 23.04 i Florø.

Dette må vi som tidligere nevnt avlyse.  Vi kommer tilbake med informasjon om når, hvor og hvordan vi skal få gjennomført årsmøtet innenfor gjeldende tidsfrister. 

Et mulig alternativ kan være et miniårsmøte eller en elektronisk gjennomføring. 

Mer info kommer etter hvert.  

 

 

 

Siste nytt

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.