Frakt / pakketilskudd 2020

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Ordningen med frakttilskudd fra distriktene og inn til mer sentrale strøk for videreforedling vil gjelde for 2020 også.

 

Hver enkelt mottak må ta kontakt med salgslaget for å få godkjent tilskuddssatser og fraktstøtteordninger.

 

Link til rundskriv nr 7-2020 finner du her:    Frakt/pakketilskudd 2020

 

Siste nytt

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.