Frakt / pakketilskudd 2020

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Ordningen med frakttilskudd fra distriktene og inn til mer sentrale strøk for videreforedling vil gjelde for 2020 også.

 

Hver enkelt mottak må ta kontakt med salgslaget for å få godkjent tilskuddssatser og fraktstøtteordninger.

 

Link til rundskriv nr 7-2020 finner du her:    Frakt/pakketilskudd 2020

 

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.