Palefisket 2021

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Palefisket pågår for fult i disse dager.

Ved inngangen til 1. mai helga er det omsatt ca. 2.300 tonn pale mot 1350 tonn på samme tid i fjor.

Fisket har de siste dagene pågått nord om 62 i fangstrute 07.07.

 

 

Palefangstene er levert til Pelagia Kalvåg (tidligere Br. Larsen og Lerøy Bulandet) og går til filetproduksjon.

Til tross for en del nordavind har fisket gått greit så langt der MS Vesterhav alene har fangstet over 800 tonn (35% av totalen)

Båtene som har levert i vårt distrikt så langt er:

 

  • Vesterhav
  • Hillersøy
  • Storegg
  • Buefjord
  • Sjarmør
  • Skulbaren
  • Bluefin 
  • Albacore
  • Skolmen

 

Blidet viser ms Vesterhav på vei til Kalvåg 29.04. for levering av 75 tonn pale fredag 30.04.

 

 

Siste nytt