Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.

ÅRSMØTE VNF

 

FYSISK ÅRSMØTE 15.04. ER  AVLYST!!!  

ÅRSMØTET BLIR GJENNOMFØRT SOM I 2020!

 

Driftstans Intranett

Vi har systemvedlikehold på datasystemet vårt fra fredag 05.02 kl. 15.30 til senest lørdag 06.02. kl. 12.00.

Det vil ikke bli mulig å signere sluttsedler i dette tidsrommet.

 

Kravet om ny åpning i leppefiskteinene utsettes til 2022

I en pressemelding fra Nærings og Fiskeridepartementet går det frem at kravet som skulle tre i kraft fra nyttår om ny teineneåpning utsettes til 2022.

 

 

Julen 2020

Et merkelig 2020 går mot slutten, og vi vil få ønske alle våre fiskere, fiskemottak, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere ei God Jul og et Godt Nyttår.

Vis flere nyheter