Leppefisksesongen starter 12.07. kl. 08:00

Det nærmer seg ny leppefisk sesong. Husk at du må sette deg inn i gjeldende lover og regler i god tid før fisket starter.

 

Geir Magne Røys ny styreleder i salgslaget

Salgslaget avholdt det utsatte representantskapsmøtet torsdag 22.06.

 

MSC-sertifikat for lange i sør og vest suspenderes fra og med 30. juni

MSC-sertifikat for lange i sør og vest suspenderes fra og med 30. juni

I revisjon av det Norske MSC-sertifikatet for lange og brosme blir det endringer i godkjente sertifiseringsenheter for lange. Fiskere, landanlegg og andre i verdikjeden bør umiddelbart forberede sine systemer for endringene som vil tre i kraft 30. juni.

Salgslagets styreleder Tonny Grotle omkom i arbeidsulykke 15. mai.

Det var med et stort sjokk vi 16. mai mottok den triste meldingen om at vår styreformann Tonny Grotle (48) omkom i en arbeidsulykke på næringseiendommen til Havstjerna i Bremanger mandag kveld.

Melding om havneanløp på landings- og sluttseddel.

Den 1. mars 2020 ble det tatt inn et nytt krav i landingsforskriften om å oppgi meldingsnummeret som identifiserer melding om havneanløp (POR) på landings- og sluttseddel. Vest-Norges Fiskesalslag legger nå til rette for at nummeret kan oppgis på seddel fra 17. april 2023.

Blåkveite og Snabeluer er nå MSC sertifisert

Det norske fisket etter blåkveite og snabeluer er fra 25.01. sertifisert i henhold til MSC standard for bærekraftig fiskeri.

Vis flere nyheter