Ringvirkningsseminar

Ringvirkningsseminar i regi av Fiskarlaget i Florø.

 

 

Nye minstepriser 2020

Nye minstepriser gjeldende fra 10.02.2020.

 

 

Berexit avtale til 31.12.2020

Norge signerte nylig en avtale med Storbritannia om deres uttreden av EØS som en konsekvens av at Storbritannia går ut av EU.

Nyansettelse

Nyansatt konsulent ved VNF!

Vis flere nyheter