Salg av kokt krabbe, kreps etc

Skal du selge kokt krabbe eller kreps er det viktig at du registrerer deg hos Mattilsynet.

 Info om dette fra Mattilsynet finner du her:

 

Krabbesesongen 2021

Dato for mottak av krabbe til produksjon i Vestland er satt til 02.08.

Minsteprisen for årets sesong er satt til kr. 12.00/ kg. 

For krabbe til konsum er minsteprisen som i 2020  -  13,00 / stk. 

Produsent godkjenning Sør Korea

VIKTIG !!!

Alle produsenter av fisk og sjømat og restråstoff for eksport til Sør-Korea, må være registrert innen 6. august 2021. Her finner du oppdatert informasjon om myndighetskrav som gjelder for sjømateksport til Sør-Korea.

LEPPEFISKET 2021

Årets leppefiske starter mandag 19.07.2021 kl. 08.00

Vi håper alle som skal delta sjekker at de har fått på plass det som trengs for å kunne signere sluttsedler i god tid før fisket starter.

 

 

 

 

Avgift på viltlevende marine ressurser.

 

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett lagt opp til å innføre en ny avgift på viltlevende marine ressurser fra 1. juli 2021.

Avgiften er på 0,42%

 

Ungdomsfiskeordningen 2021

Er du mellom 12 og 25 år kan du søke om å få delta på ungdomsfiskeordningen 2021.

Perioden varer fra 14.06. til 06.08.

For leppefisk er datoene 19.07.-20.10 kl. 20.00, eller til fisket i åpen gruppe i samme område stoppes.

 

 

Vis flere nyheter