Salg av kokt krabbe, kreps etc

Skal du selge kokt krabbe eller kreps er det viktig at du registrerer deg hos Mattilsynet.

 Info om dette fra Mattilsynet finner du her:

 

Produsent godkjenning Sør Korea

VIKTIG !!!

Alle produsenter av fisk og sjømat og restråstoff for eksport til Sør-Korea, må være registrert innen 6. august 2021. Her finner du oppdatert informasjon om myndighetskrav som gjelder for sjømateksport til Sør-Korea.

Avgift på viltlevende marine ressurser.

 

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett lagt opp til å innføre en ny avgift på viltlevende marine ressurser fra 1. juli 2021.

Avgiften er på 0,42%

 

Ungdomsfiskeordningen 2021

Er du mellom 12 og 25 år kan du søke om å få delta på ungdomsfiskeordningen 2021.

Perioden varer fra 14.06. til 06.08.

For leppefisk er datoene 19.07.-20.10 kl. 20.00, eller til fisket i åpen gruppe i samme område stoppes.

 

 

Viktig melding om Elektronisk signering 16.05.

VIKTIG MELDING!!!

Søndag 16. mai fra kl. 10.00 blir det vedlikehold/testing av CC systemet.

Det betyr at e-signering er nede for både kjøper og fisker.

Det kan lages seddel og sende denne til signering, men den blir ikke tilgjengelig i app eller signert før systemet er oppe igjen.

 

Det er estimert at arbeidet vil ta 2-3 timer. 

 

 

Vis flere nyheter