Pressisering av regelverk for eksport til Kina

Første båt med frysevarer i 2023

Søndag 22.01. losset årets første båt frossenvarer på Måløyterminalen. 

 

Årsmøte VNF 2023

Vi prøver med gjennomføring av årsmøte 22.06.2023.

Det blir et nedtonet årsmøte med kun årsmøtesaker for representanter og andre

tillitsvalgte.

Medlemmer og andre som ønsker å delta er velkommen.

Ta kontakt med avregning@vnf.no for mer informasjon.

Møtet starter kl. 13:00 

 

 

 

 

 

Krav til merking av redskap.

I fritidsfiske skal minst ei av blåsene eller bøyene på alle reiskap som står i sjøen, vere tydeleg merka med eigars namn og folkeregistrerte adresse. I tillegg skal teiner og ruser vere merka med tilsvarande eigaropplysingar.

Årsmøte 28.04.2022. Florø.

Torsdag 28.04. ble det holdt ordinært årsmøte for Vest-Norges Fiskesalslag på Quality Hotel Florø.

45 deltagere fra representantskapet, valgnemnd, kontrollnemd, styret og gjester var samlet til det første fysiske møtet siden 2019.

 

 

Vis flere nyheter