Viktig melding om Elektronisk signering 16.05.

VIKTIG MELDING!!!

Søndag 16. mai fra kl. 10.00 blir det vedlikehold/testing av CC systemet.

Det betyr at e-signering er nede for både kjøper og fisker.

Det kan lages seddel og sende denne til signering, men den blir ikke tilgjengelig i app eller signert før systemet er oppe igjen.

 

Det er estimert at arbeidet vil ta 2-3 timer. 

 

 

HUMMERSESONGEN 2021

Årets hummersesong er nå over.

Ønsker du oppbevare hummer i sjøen er dette fortsatt mulig men du må melde fra til Fiskeridirektoratet om dette.

Palefisket 2021

Palefisket pågår for fult i disse dager.

Ved inngangen til 1. mai helga er det omsatt ca. 2.300 tonn pale mot 1350 tonn på samme tid i fjor.

Fisket har de siste dagene pågått nord om 62 i fangstrute 07.07.

 

 

Nye minstepriser leppefisk 2021

Salgslagene og kjøpernes organisasjoner er enige om nye minstepriser for 

2021 sesongen.

Vis flere nyheter