Info fra Fiskeridirektoratet om en eventuell "hard" Brexit

Fiskeridirektoratet har kommet med et nytt skriv som tar for seg enkelte krav som fartøy må oppfylle for fiske i britisk sone i tilfelle en hard Brexit 31. oktober

SUSPENSJON AV MSC PÅ NORDSJØTORSK

Suspensjon av MSC-sertifikat for torsk fanget i Nordsjøen

Hummerfiske

Hummersesongen er snart igang - og all villfanget norsk hummer skal merkes ved omsetning. 

Norsk sjømateksport fortsetter å øke i verdi

Norge har eksportert 182 000 tonn sjømat for totalt 8,6 milliarder kroner i august. Volumet er ned med 4 prosent, mens eksportverdien økte med 678 millioner kroner eller 9 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Bjørn Kvalheim blir ny direktør i Vest-Norges Fiskesalslag

Registrering til hummarfiske

Skjema for å registrere deg til å delta i hummarfiske i 2019 vil vere klart i midten av september. Alle som skal delta i hummarfiske må registrere seg, også dei som var registrerte i fjor. Registreringa gjeld berre for inneverande år.

 

OBS! OBS! NÅR LEPPEFISKER HAR BENYTTET VENTEMERD

VIKTIG INFO TIL ALLE LEPPEFISKE MOTTAK: 

Krav om rapportering ved bruk av mellomlagringsmerder - Leppefisk 2019

Fartøy som bruker mellomlagringsmerd skal rapportere antall merder og posisjon for disse til Kystvaktens bruksvaktsentral på telefon 07611 når merder tas i bruk, når merder flyttes, når merder tas opp eller ikke lenger benyttes for mellomlagring av fangst

Tidenes beste halvår for norsk sjømateksport

Norge eksporterte 1,3 millioner tonn sjømat til en verdi av 51,2 milliarder kroner i første halvår 2019. Det er en volumnedgang på 13 prosent og en verdivekst på 7 prosent eller 3,1 milliarder kroner målt mot første halvår i fjor.

Kystens framtid i nye Vestland

Sogn og Fjordane Fiskarlag inviterer i september til konferansen «Kystens framtid i nye Vestland». Set av dagane 17. og 18. september og delta i Bremanger.

Salgslagene blir stadig bedre på ressurskontroll

Ressurskontroll, håndhevelse og reaksjoner ved brudd på fiskeriregelverket er viktig for å oppnå etterlevelse av gjeldene regelverk, og dermed også en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene og like rammevilkår for næringsutøverne.

Til alle leppefiskere som skal lagre i ventemerd

Alle som skal lagre leppefisk i ventemerd skal etter krav fra Fiskeridirektoratet selv registrere landingsseddel elektronisk. Vi lanserer dermed nytt ekstranett med digital signering av seddel.

Vis flere nyheter