MSC sertifikatene på torsk og hyse er på plass igjen.

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Kystnært fiske etter torsk og hyse har gjennom det siste drøye året vært i en resertifiseringsprosess for å gjenvinne MSC-sertifikatene.

Norges Fiskarlag har hatt prosjektansvaret for denne sertifiseringen i samarbeid med salgslagene og Norges sjømatråd som prosjektpartnere.

 

Les mer her:   Fiskarlaget

Siste nytt