Trekningslisten makrellstørje 2020

Trekningslisten for fartøy som får delta i fisket etter makrellstørje med line eller not i 2020 er klar.

Justering av minsteprisene for hyse og lyr

I samråd med fiskekjøperne har arbeidsutvalget i VNF besluttet å suspendere minsteprisene for hyse og redusere minsteprisen for lyr til salting.

Korona info fra VNF.

Informasjon om VNF og drift av kontoret.

Frakt / pakketilskudd 2020

Ordningen med frakttilskudd fra distriktene og inn til mer sentrale strøk for videreforedling vil gjelde for 2020 også.

 

Korona

Informasjon knyttet til Korona-viruset

Vi oppfordrer fiskerne om å holde en ekstra tett dialog med fiskekjøperne i tiden fremover slik at en er orientert om eventuelle endringer knyttet til mottakssituasjonen.

 

Måløy 13.03.2020

Årsmøte

Årsmøtet til VNF blir i år avholdt torsdag 23.04.2020

på Quality Maritim Hotel i Florø.

 

Ringvirkningsseminar

Ringvirkningsseminar i regi av Fiskarlaget i Florø.

 

 

Nye minstepriser 2020

Nye minstepriser gjeldende fra 10.02.2020.

 

 

Berexit avtale til 31.12.2020

Norge signerte nylig en avtale med Storbritannia om deres uttreden av EØS som en konsekvens av at Storbritannia går ut av EU.

Nyansettelse

Nyansatt konsulent ved VNF!

Vis flere nyheter