MSC-sertifikat for lange i sør og vest suspenderes fra og med 30. juni

Publisert: av Jonny Midtgård

MSC-sertifikat for lange i sør og vest suspenderes fra og med 30. juni

I revisjon av det Norske MSC-sertifikatet for lange og brosme blir det endringer i godkjente sertifiseringsenheter for lange. Fiskere, landanlegg og andre i verdikjeden bør umiddelbart forberede sine systemer for endringene som vil tre i kraft 30. juni.

-MSC-sertifikatet for lange fanget i ICES område 6-9, 12, 14, divisjon 3a og 4a vil fra og med 30. juni bli suspendert. Dette kan geografisk oppsummeres som «Nordsjøen, Skagerrak og vestlige farvann».

-Dette er den eneste endringen. Brosme eller rognkjeks som begge er i prosjektet er ikke påvirket. Lange i Norskehavet og Barentshavet (ICES I og II) er fremdeles godkjent. Brosme i området som suspenderes for lange er også fremdeles godkjent.

 

Mer om suspensjonen

Suspensjonen følger en såkalt harmoniseringsprosess i kjølvannet av at sertifiseringsselskapet Control Union allerede høsten 2022 besluttet å suspendere dette fiskeriet for EU-fartøyer. Årsaken til suspensjonen er en kombinasjon av bestandssituasjonen og usikkerheten rundt bestandsstrukturen. I tillegg har fraværet av veldefinerte høstingsregler for denne delte bestanden bidratt til Control Unions avgjørelse.

Norges Fiskarlag er sterkt kritisk til denne suspensjonen. Selve det faglige grunnlaget er ikke nødvendigvis fullstendig urimelig sett opp mot MSC-standarden, men det er definitivt et grensetilfelle hvor man også kan argumentere for at sertifikatet burde bestått med knapp margin. Fiskarlaget mener EU-komponentens selskap Control Union ikke har varslet DNV i tide og gitt rom for en reell meningsutveksling mellom ekspertene i de to respektive selskapene. Det er Fiskarlagets mening at Control Union tok en ensidig avgjørelse ovenfor EU, som DNV/Fiskarlaget ble varslet om alt for sent, og tvunget til å godta en ferdig avgjørelse. Et av de mest uforutsigbare punktene i MSC-prosessen er at hvis flere eksperter og sertifiseringsselskaper er uenige i scoringen av overlappende fiskerier, er det alltid strengeste tolkning som gjelder. Det hjelper ikke om det så bare er en enkelt forsker som står uten gode argumenter mot 20 fagfeller.

Av denne grunn har Fiskarlaget og DNV i vår fremmet en sak gjennom akkrediteringsorganet ASI på at prosess ikke har blitt fulgt i denne saken. Denne saken førte dessverre ikke fram, og Fiskarlaget må derfor godta denne suspensjonen av MSC-sertifikatet for lange i sør/vest.

 

Spørsmål kan rettes til:

Tor Bjørklund Larsen

Seniorrådgiver

[email protected] / 98033041

Siste nytt