Nye minstepriser 2020

Nye minstepriser gjeldende fra 10.02.2020.

 

 

Berexit avtale til 31.12.2020

Norge signerte nylig en avtale med Storbritannia om deres uttreden av EØS som en konsekvens av at Storbritannia går ut av EU.

Nyansettelse

Nyansatt konsulent ved VNF!

Eksport av rundfrossen sei.

Ikke lengre mulig å eksportere rundfrosssen notsei fra 15.01.2020

 

 

VALG VNF REPRESENTANTSKAP 2020

VALG AV REPRESENTANTSKAP TIL VNF.

 

Vi minner om utsendt brev angående valg av representantskap til Vest Norges Fiskesalgslag for de neste fire årene. 

Mottatt stemmeseddel må være sendt til VNF senest 20.01.2020.

Tidspunkt for årsmøtet er satt til 23.04.2020.

Ved spørsmål ta kontakt med oss på tlf. 57 85 59 50 

 

 

 

Fiskerireguleringar

Fiskerireguleringer 2020

 

 

Høringsbrev-omsetning for fryst hvitfisk

Les Råfisklaget, Surofi og Vest-Norges Fiskesalgslag sitt høringsbrev ang. omsetning for fryst hvitfisk

Ulovlig salg av sjømat på Facebook

Ofte blir Fiskeridirektoratet tipset om ulovlig salg av fisk og annen sjømat på sosiale medier, fortrinnsvis på Facebook. Fiskeridirektoratet minner om at det er straffbart å omsette sjømat utenom godkjente salgslag.

Føringstilskuddet består, inntil videre.

Ordningen med føringstilskudd fortsetter etter samme mal som nå i 2020

12 fiskere og ett fiskemottak ved Bergen i fare

Fjerning av føringstilskuddet kan sette en stopper for fiskerisamvirket med 12 fiskebåter i Hardanger-området. Det vil også ramme fiskemottaket Nordhordland Fisk hardt.

Regjeringen gir tre milliarder kroner til renere hav

Norge vil bidra med over tre milliarder kroner til en rekke tiltak for bærekraftig havforvaltning i perioden 2020-2024. Tiltakene annonseres på Our Ocean konferansen som begynner i Oslo i dag. Den samler 500 ledere og 100 ungdomsrepresentanter fra rundt 100 land som legger frem konkrete løsninger for å beskytte havet og utnytte havressursene bedre.

Vis flere nyheter