Pressisering av regelverk for eksport til Kina

Publisert: av Bjørn Kvalheim

01.01.2022. innførte kinesiske myndigheter nytt regelverk for eksport av alle typer matvarer til Kina.

På Mattilsynet finnes en oversikt over noe av hva dette innebærer.

Kinesiske myndigheter har publisert to nye regelverk for matprodusenter av alle typer matvarer – et om mattrygghet (dekret 249) og et om registrering (dekret 248). Regelverket gjelder for alle land og virksomheter som produserer for Kina og eksportørene som eksporterer dit.


Du finner alt om kravene her:     Mattilsynet 

Rundskriv fra VNF om emballering finner du her:    Rundskriv 03-2023

Siste nytt