Auksjonsplikt på sei og torsk for fartøy som fryser hele eller deler av fangsten ombord

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Fra og med kvoteåret 2022 innfører de tre salgslagene Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag auksjonsplikt på 50 % av kvoten på fryst torsk og sei. 

 

 

 

Regelverket for auksjonsplikten er felles for de tre salgslagene, og for Vest-Norges Fiskesalslag sin del er dette formalisert gjennom Rundskriv 13 – 2021.

Forslag om auksjonsplikt var på høring vinteren 2020.  På grunn av koronapandemien og endringsforslag som kom frem under høringen om å knytte auksjonsplikten til kvote (ikke enkeltlandinger), innføres auksjonsplikten først nå, med virkning fra og med kvoteåret 2022.

 

Les pressemeldingen her:    Pressemelding 

 

Rundskriv 13-2021 15.12.2021 finner du her:     RUNDSKRIV 13-2021

 

 

 

Siste nytt