Siste levering / omsetning

Periode: 16.07.2021 - 24.07.2021
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.