Linker

 

 Myndigheter og myndighetsorganisasjoner

Fiskeriorganisasjoner

 Fiskeridirektoratet

Fiskebåt (Fiskebåtredernes Forbund)

 J-Meldinger

Sjømatalliansen

Mattilsynet

Norges Fiskarlag

Fangstsertifikat - CatchCertificate.no

Norges  Sjømatråd

Nærings- og Fiskeridepartementet

Sjømat Norge

Kystverket

Norsk sjømatbedrifters landsforening (NSL)

Sjøfartsdirektoratet

Norges Kystfiskarlag

Innovasjon Norge

Norges Råfisklag

Salgslagenes sider hos Direktoratet

SUROFI

Kystvakten - Forsvaret

Norges Sildesalgslag.no

 Redningsselskapet

Rogaland Fiskesalgslag

Statistisk Sentralbyrå 

Skagerakfisk

Euler Hermes kredittforsikring Smak av Kysten
 

 

 

 

 Forskning og utvikling

Info register fra Fiskeridirektoratet

 ICES - Det internasjonale Havforskningsråd

Fartøyregister

 NOFIMA

Fiskarmanntallet

Forskning.no 

Kjøperregister

Norsk Institutt for naturforskning

Statistikkbank - Fiskeridirektoratet

Havforskninsinstituttet

 

SINTEF Fiskeri- og Havbruk

 Lovverk

Norges Forskningsråd

 Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)

Mareano-prosjektet

 Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

FHF- Fiskeri og Havbruksnæringens forskningsfond

 Havressurslova

 

Deltakerforskriften

  Utøvelsesforskriften
Nyheter og media

Konsesjonsforskriften

Fiskeribladet

Landingsforskriften

Kyst og Fjord

Forskrift om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressurser

Kystmagasinet

 

Norsk Fiskerinæring

  Andre

kyst.no

 Samvirkesenteret

fisk.no  Fiskeri Flora                                                           
Intrafish.no

 Miljø

Barentsobserver

 MSC,  Marine Stewardship Council