Slutt- og landingseddeloversikt

20.06.2024

Fartøy Fiskeslag Fangstfelt Mottak Rund vekt i kg
Krossfjordfisk Breiflabb 2841 Vestland Seafood AS 25,48
Krossfjordfisk Hyse 2841 Vestland Seafood AS 9,12
Krossfjordfisk Lange 2841 Vestland Seafood AS 170,80
Krossfjordfisk Lyr 2841 Vestland Seafood AS 2,99
Krossfjordfisk Lysing 2841 Vestland Seafood AS 12,00
Krossfjordfisk Piggvar 2841 Vestland Seafood AS 4,72
Krossfjordfisk Sei 2841 Vestland Seafood AS 217,35
Krossfjordfisk Torsk 2841 Vestland Seafood AS 53,10
Lukko Hyse 2841 Vestland Seafood AS 56,43
Lukko Sei 2841 Vestland Seafood AS 34,90
Nemo Brosme 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 18,20
Nemo Lange 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 539,00
Nemo Lyr 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 14,30
Nemo Sei 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 130,95
Nemo Torsk 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 12,00
Safiren Breiflabb 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 28,80
Safiren Gråskate 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 5,00
Safiren Hyse 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 158,46
Safiren Lange 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 28,00
Safiren Lyr 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 2,60
Safiren Lysing 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 4,20
Safiren Pigghå 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 248,00
Safiren Rødspette 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 9,90
Safiren Sei 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 106,65
Safiren Torsk 2804 Nordhordland Fisk avd Brødr. L 7,50
Vestfisk Sjøkreps 0815 Vestland Seafood AS 126,20
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.