Rekordkvartal for torskeeksporten

Øystein Sandøys ode til våren

Leppefiskreguleringen for 2018 er klar