Deltakelse i lukket gruppe i fiske etter leppefisk 2018

Ungdomsfiskeordningen er klar for 2018

Leppefiskreguleringen for 2018 er klar