Hovedside - Administrasjon - Vedtekter - Forretningsreglar - Linker
Minstepriser - Gjennomsnittspriser - Ukestatistikk
Siste leveranser - Ekstranett for Fisker og Kjøper - Dagens salg


Vårt område
Lagets område dekker Sogn og Fjordane og Hordaland fylker.

Havfiske og kystfiske
Laget omsetter fisken til alle flåtekategorier som driver med hvitfisk og skalldyr.
Dette spenner seg fra kystsjarker til den store havgående line- og trålflåten.

Hvilke tjenester vi utfører
  • Auksjon av fangster i vårt eget distrikt, og samarbeid med Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag, Ålesund og Norges Råfisklag i Kristiansund.
  • Utfører kontroll av utenlandske landinger, evt. transitt.
  • Laget garanterer alle fiskere oppgjør for levert fangst.
  • Statlige avgifter administreres på vegne av fiskerne.

  • Hovedkontor i "Sjøhuset" (Tidl. Fiskevegnbygget) I MÅLØY
    Tlf: 57 85 59 50 - Faks: 57 85 59 51 - Adr: Postboks 83 , N-6701 Måløy