MSC Sertifisering

Publisert:

Marine Stewardship Council - MSC Marine Stewardship Council (MSC) er en ideell organisasjon som drifter et internasjonalt miljømerke og sertifiseringsprogram. Deres målsetning er å anerkjenne og belønne bærekraftige fiskerier, og bidra til å skape et mer bærekraftig sjømatmarked. MSCs miljømerke på et sjømatprodukt innebærer at:

Det kommer fra et fiskeri som har blitt uavhengig sertifisert i henhold til MSCs vitenskapsbaserte standard for miljømessig bærekraftig fiske.

Det er fullt sporbart til et bærekraftig fiskeri 

MSC sertifikat for Brosme og Lange 

MSC sertifikat for Torsk

MSC sertifikat for Hyse

MSC sertifikat for Sei - Nordøstarktisk

MSC sertifikat for Sei - Nordsjøen