Styret

Styrets medlemmer

Geir Magne Røys
Styreformann
Telefon: +4799296608

Bjørn Årdal
Nestleder
Telefon: -4790890386

Perry Honningsvåg
Styremedlem
Johannes S. Røttingen
Styremedlem
Inger Marie Høyland Kleppe
Styremedlem
Bjørn Nygård
Styremedlem