Samarbeid

De andre 4 salgslagene er :

Norges Sildesalgslag

Norges Råfisklag

SUROFI

Fiskehav

 

De fem salgslagene har et felles samarbeidsorgan; Forening Norsk Villfisk 

Samarbeidsrådet, der alle salgslagene samt Fiskarlaget og Fiskebåt er med, møtes jevnlig for å behandle spørsmål og problemstillinger som næringen får fra utsiden.

I Sjømatalliansen, der også Sjømat Norge og Sjømatbedriftene er med, samarbeider man om handelspolitikk og markedsadgang, noe som hele næringen er totalt avhengig av for å kunne sende norske sjømat ut i verden.

Vest-Norges Fiskesalslag samarbeider også med Fiskeridirektoratet og Det Kongelige Nærings- og Fiskeridepartementet.