Omsetning 2023 - 2022

Siste oppdatering: 22.09.2023 15.30
Neste oppdatering: 29.09.2023 15.30
Sluttseddelperiod: 01.01.2023 00.00
Fjorårets periode: 17.09.2022 00.00
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.