Omsetning 2024 - 2023

Siste oppdatering: 23.02.2024 15:30
Neste oppdatering: 01.03.2024 15:30
Sluttseddelperiod: 01.01.2024 00:00
Fjorårets periode: 18.02.2023 00:00
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.