Hummerfiske

Publisert: av Kenneth Karlsen

Registrering av hummerfiske.

Alle som skal fiske hummar frå 1. oktober 2018 må registrere seg. 

Vi minner om at alle teiner skal ha minst to sirkelforma fluktopningar - ei på kvar side av reiskapen (minst 60 mm).

I tillegg skal alle hummarteiner ha minst eitt rømmingshol, som blir halde lukka ved hjelp av nedbrytbar bomullstråd. (På denne sida finn du monteringsrettleiar for bomullstråd/rotnetråd i hummarteiner.)

Registreringsskjema

For å bruke det elektroniske skjemaet må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides).

Registrering for hummarfiske - 2018

Søkje på vegner av andre

Dersom du av ulike grunnar ikkje kan bruke det digitale registreringsskjemaet, kan andre søkje på dine vegner. Den som skal søkje for deg må vite:

  • fødselsnummeret ditt
  • namnet og adressa di
  • telefonnummeret ditt

For mer info hos fiskeridirektoratet, trykk her

Siste nytt