Årsmøte VNF

Det var ingen dramatikk på årsmøtet til Vest-Norges Fiskesalslag som ble avholdt på Quality Hotel i Florø tirsdag 16.04.

Salgslaget har lagt bak seg nok et rekordår en omsetning som endte på knappe 784 millioner kroner (779,6 i 2022).

Årsmøtet ble hilst velkommen av styreleder Geir-Magne Røys. I sin tale var han blant annet innom hovedtallene fra året som har gått, den norske sjømateksporten, kvinner i salgslagenes styrer, kvotemeldingen og den usikre tiden vi lever i, før han gav klubben til Øystein Sandøy og Rune Nilsen som ledet resten av årsmøtet på en eminent måte. 

Sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan hadde en gjennomgang av markedssituasjonen for artene som står for det største volumet i vårt distrikt (fryst torsk, lange, brosme, sei og hyse)

I tillegg holdt Leif Bognøy - daglig leder av ferskfisk mottaket Nordhordland Fisk  et interessant innlegg om anleggene i Bøvågen, Bømlo og Kalvåg

Årsmøtet sluttet seg til valgnemndas innstilling til nye styremedlemmer og med det ble den andre kvinnen i salgslagets 77 år lange historie innvalgt som nytt styremedlem.

Marie Lending Gullbrå kom inn som nytt medlem for Johannes Røttingen. Arnt Ove Korneliussen ble valg som nytt styremeldem for Bjørn Nygård som ble takket av etter 17 år lang og tro tjeneste i salgslaget.  Inger Marie Høyland Kleppe ble gjenvalgt for 2 nye år.

Det nye styret består av:

 • Geir Magne Røys    - leder  2024
 • Bjørn W. Årdal        - nestleder  2023-2024 
 • Inger Marie Høyland Kleppe  - medlem  2024-2025
 • Perry Honningsvåg   - medlem  2023-2024
 • Marie Lending Gullbrå  - medlem   (ny)  2024-2025
 • Arnt Ove Korneliussen -  medlem   (ny)  2024-2025

 

 • 1. Vara   Bjørn Nygård
 • 2. Vara  Ståle Skoge
 • 3. Vara   Åsmund Midtbø

Årsmøtet vedtok ellers vedtektsendring med følgende tillegg:  

 • -begge kjønn skal være representert i styret
 • -antall varamedlemmer i styret redusere fra 12 til 3.
 • -ansatte på rederikontor med adresse Vestland kan være medlem og valgbar til styret.
 • -personer med adresse i Vestland som ikke har levert i salgslagets distrikt i en periode på 3 år fortsatt kan være medlem og valgbar.

 

Bjørn Nygård / G.M. Røys          G.M Røys gjenvalgt som leder  2 av 6 i det nye styret er kvinner 

Rune Nilsen og Øystein Sandøy                       Årsmøte VNF 2024                                        Leif Bognøy  - Nordhordland Fisk AS