Årsmøtet VNF 2021

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Årsmøtet til VNF ble også i år gjennomført på en alternativ måte grunnet smittesituasjonen.

Tonny Grotle ble gjenvalgt som lagets styreleder. 

Les mer her:    Årsmøtet 2021

 

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.