Dispensasjon rundfrosset notsei

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Da har vi fått melding fra Mattilsynet om at de gir dispensasjon for rundfrysing av notsei som følge av koronautbruddet.

 

Mattilsynet har i dag 15.04.2020 etter instruks fra Nærings- og fiskeridepartementet innvilget en generell dispensasjon fra kravet i fiskekvalitetsforskriften om at notsei skal bløgges og sløyes før omsetning.

Dispensasjonen gjelder for notseifisket i 2020.

 

Les mer om ordningen HER

 

Siste nytt

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.