Dispensasjon rundfrosset notsei

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Da har vi fått melding fra Mattilsynet om at de gir dispensasjon for rundfrysing av notsei som følge av koronautbruddet.

 

Mattilsynet har i dag 15.04.2020 etter instruks fra Nærings- og fiskeridepartementet innvilget en generell dispensasjon fra kravet i fiskekvalitetsforskriften om at notsei skal bløgges og sløyes før omsetning.

Dispensasjonen gjelder for notseifisket i 2020.

 

Les mer om ordningen HER

 

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.