Korona info fra VNF.

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Informasjon om VNF og drift av kontoret.

Kontoret i Måløy er bemannet som normalt inntil videre.
Vi ønsker imidlertid å begrense smittefaren ved å stenge kontoret for besøkende.

Vi er å treffe på telefon / e-post som vanlig.  

Vi oppfordrer sjarkflåten om å holde god kontakt med sitt mottaksanlegg for å holde seg oppdatere seg om eventuelle endringer i mottaksituasjonen som kan endre seg fra dag til dag i disse dager.

Viser ellers til oppdateringer om situasjonen i nyhetene, og på Folkehelseinstituttet sine sider som du finner   HER 

 Oppdaterte nyheter fra Vestland fylkeskommune finner du  HER

 

Måløy 16.03.2020 / oppdatert 20.03.2020

 

 

 

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.