Korona info fra VNF.

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Informasjon om VNF og drift av kontoret.

Kontoret i Måløy er bemannet som normalt inntil videre.
Vi ønsker imidlertid å begrense smittefaren ved å stenge kontoret for besøkende.

Vi er å treffe på telefon / e-post som vanlig.  

Vi oppfordrer sjarkflåten om å holde god kontakt med sitt mottaksanlegg for å holde seg oppdatere seg om eventuelle endringer i mottaksituasjonen som kan endre seg fra dag til dag i disse dager.

Viser ellers til oppdateringer om situasjonen i nyhetene, og på Folkehelseinstituttet sine sider som du finner   HER 

 Oppdaterte nyheter fra Vestland fylkeskommune finner du  HER

 

Måløy 16.03.2020 / oppdatert 20.03.2020

 

 

 

Siste nytt

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.