Korona

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Informasjon knyttet til Korona-viruset

Vi oppfordrer fiskerne om å holde en ekstra tett dialog med fiskekjøperne i tiden fremover slik at en er orientert om eventuelle endringer knyttet til mottakssituasjonen.

 

Måløy 13.03.2020

Siste nytt

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.