Krav om elektronisk signatur

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Fra 01.12. er det slutt på overgangsperioden for å ta i bruk elektronisk signatur på landing- og sluttsedler. 

Forskriften er hjemlet i landingsforskriftens §8 med ikrafttredelse fra 01. mars 2020.

 

Overgangsperioden som varer ut november er snart ute.

Vi ber derfor om at de som ennå ikke har tatt i bruk appen CatchSign, laster denne ned til sin mobil, og tar kontakt med oss for veiledning / hjelp til å ta den i bruk.

Mottakene kan og hjelpe deg med å opprette bruker på din smarttelefon. 

Les mer om kravet her fra Fiskeridirektoratet.  Link.

Rundskriv 19-2020 "Krav om elektronisk signatur på landing- og sluttseddel finner du her:     VNF 19-2020.

Ta kontakt med oss på telefon 57 85 59 50 for mer informasjon.

 

 

 

 

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.