Krav om elektronisk signatur

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Fra 01.12. er det slutt på overgangsperioden for å ta i bruk elektronisk signatur på landing- og sluttsedler. 

Forskriften er hjemlet i landingsforskriftens §8 med ikrafttredelse fra 01. mars 2020.

 

Overgangsperioden som varer ut november er snart ute.

Vi ber derfor om at de som ennå ikke har tatt i bruk appen CatchSign, laster denne ned til sin mobil, og tar kontakt med oss for veiledning / hjelp til å ta den i bruk.

Mottakene kan og hjelpe deg med å opprette bruker på din smarttelefon. 

Les mer om kravet her fra Fiskeridirektoratet.  Link.

Rundskriv 19-2020 "Krav om elektronisk signatur på landing- og sluttseddel finner du her:     VNF 19-2020.

Ta kontakt med oss på telefon 57 85 59 50 for mer informasjon.

 

 

 

 

Siste nytt