Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.

 

Vedtaket lyder som følger:

Med hjemmel i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer § 39 fatter Mattilsynet følgende vedtak: 

-Fartøy og virksomheter på land gis dispensasjon fra kravet til sløying og bløgging av notsei som skal eksporteres til tredjeland, og tillates å fryse denne inn rund.

- Fisk som ikke bløgges og/eller sløyes skal likevel håndteres slik at kvaliteten ikke forringes i form av skader, buktæring og andre innvollsmerker, framtredende                nedbrytningsprosesser eller unormale sensoriske egenskaper.

- Dispensasjonen gjelder så lenge det grunnet situasjonen med covid-19 foreligger et særlig tilfelle, men foreløpig begrenset ut 2021.

 

 

Les hele skrivet HER

Siste nytt