Minstepriser Leppefisk 2020

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Minstepris for leppefisk 2020 og justert minstpriser for pale.

07.04. hadde vi minsteprisforhandlinger med Sjømat Norge og Fiskehav SA ang. leppefisk for 2020 sesongen.

Her ble det enighet om å videreføre prisene fra 2019 sesongen.

Vi har og i enighet med kjøperne justert opp minsteprisen for notfanget sei. 

 

Rundskrivene finner du her:    Leppefisk 2020         Minstepriser notfanget sei.

Siste nytt

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.