Nye minstepriser leppefisk 2021

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Salgslagene og kjøpernes organisasjoner er enige om nye minstepriser for 

2021 sesongen.

Berggylt er opp 1,- og de andre opp 0.50 i forhold til 2019 og 2020 prisene

Link til rundskrivet finner du HER

Forskriften finner du her:    Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2021

 

Informasjon fra Fiskeridir. om leppefisker finner du  HER

 

Fisket i vårt distrikt åpner mandag 19.07.2021.

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.