Ringvirkningsseminar

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Ringvirkningsseminar i regi av Fiskarlaget i Florø.

 

 

Onsdag 19.02. arrangerte Fiskarlaget det første av flere Ringvirknings-seminar i Florø med innlegg fra lokale bedrifter innen fiskeri, verftsindustri og leverandører.

Med:

  • Norges Fiskarlag
  • Sogn og Fjordane Fiskarlag
  • Vest Norges Fiskesalslag
  • Stormhav
  • Selstad
  • Vestfart
  • Bluefin
  • Fiskebas
  • StadYard

 

Les mer om arrangementet her:      Ringvirkningsseminar Florø

 

 

 

Siste nytt

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.