Suspendering av minstepriser

Etter samtaler med flere mottaksanlegg har vi besluttet å suspendere minsteprisene for breiflabb, uer, rødspette,kveite, steinbit og lysing fra 04.05.2020.

Suspenderingen gjelder frem til 25.05.2020    (02.06.2020.- ordningen videreføres inntil ny melding blir gitt)

 

Du finner dette og våre andre rundskriv her:   Rundskriv VNF 2020