Ungdomsfisket 2024 - husk reglene

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Ungdomsfiskeordningen er i gang. Husk at du må sette deg godt inn i reglene 

Les mer om ordningen og regelverket her.

Målet med ungdomsfiskeordning er å gi unge ein inngang til fiskaryrket. Ordninga gjeld for ungdom som fyller 12 år i 2024 og som ikkje har fylt 25 år 30. april 2024. Frå i år gjeld ordninga også for fiske etter uregulerte artar. Fisket varer til 16. august, med særskilte unntak for leppefisk, rognkjeks og kongekrabbe.

 

Her finner du reglene som gjelder for 2024:    REGLENE

 

En oversikt over påmeldte ungdomsfiskere finner du her. (listen oppdateres hver fredag)    PÅMELDTE

Siste nytt