Rundskriv 08-2021 MSC sertifisering torsk / hyse etter 26.04.2021

Publisert: av Bjørn Kvalheim (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Gjeldende MSC-sertifisering av det norske fisket etter torsk og hyse nord for 62N utløper 26. april 2021.

Fornyet MSC-sertifikat etter denne datoen gjelder i utgangspunktet kun for fangster tatt utenfor 12 nautiske mil.

 

Les med i vedlagte rundskriv.