Rundskriv 11-2021 Regelverk for overtagelse av egen fangs for fartøy som fryser fangsten ombord.

Publisert: av Bjørn Kvalheim (Sist endret: )

Med virkning fra 01.10.2021 endres regelverket for overtakelse av egen fangst for fartøy som fryser fangsten om bord. 

Endringen gjelder alle fiskeslag.

Endringen er et ledd i arbeidet med endringer i omsetningssystemet for fryst hvitfisk som Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag i fellesskap vil gjennomføre.  Endringen gjennomføres samtidig og med samme innhold i de tre salgslagene.  Neste steg i dette arbeidet vil være innføring av delvis auksjonsplikt for torsk og sei, som innføres fra 01.01.2022.

 

Det er etter avtale mellom Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag gjort en liten justering i regelverket for overtakelse av egen fangst for fartøy som fryser fangsten om bord.  Tillatelse til egenovertakelse kan nå også gis for Konsumpakkede produkter av fisk (i tillegg til skalldyr).  Et konsumpakket produkt er en ombordprodusert ferdigvare pakket om bord i fartøyet i den pakningen som benyttes frem til der produktet selges til forbruker.  Det forekommer i et begrenset omfang slike produkter også for fisk i førstehåndsmarkedet, og det er hensiktsmessig i regelverket at disse likestilles med skalldyr.

Gjeldende rundskriv er oppdatert 11.03.2022