Rundskriv 11-2021 Regelverk for overtagelse av egen fangs for fartøy som fryser fangsten ombord.

Publisert: av Bjørn Kvalheim (Sist endret: )

Med virkning fra 01.10.2021 endres regelverket for overtakelse av egen fangst for fartøy som fryser fangsten om bord. 

Endringen gjelder alle fiskeslag.

Endringen er et ledd i arbeidet med endringer i omsetningssystemet for fryst hvitfisk som Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag i fellesskap vil gjennomføre.  Endringen gjennomføres samtidig og med samme innhold i de tre salgslagene.  Neste steg i dette arbeidet vil være innføring av delvis auksjonsplikt for torsk og sei, som innføres fra 01.01.2022.