Magnar Aasebø - VNF.

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Denne uken hadde Magnar Aasebø sin siste offisielle arbeidsdag ved salgslaget!

Planen var å takke av Magnar etter 27 år i Vest-Norges Fiskesalslag på årsmøtet i april, men i og med at det ikke kunne gjennomføres på tradisjonelt vis, bestemte vi oss for å utsette denne markeringen.

Magnar startet sin karriere i salslaget i 1993, og ble tilsatt som direktør i 1998.

I 2019 bestemte han seg, etter over 20 år i sjefsstolen for å "pensjonere" seg i løpet av 2020. Det ble en enkel markering på kontoret med de ansatte med kaker og blomster denne uken, så satser vi på en skikkelig markering i løpet av høsten.

En stor takk til Mangar for lang og tro tjeneste fra styret og kollegaer, og sikkert fra mang en fisker og kunde av salgslaget.

Vi ønsker Magnar lykke til i "pensjonisttilværelsen".  

 

Kontakt info til ny leder av kontoret:

Bjørn Kvalheim

Mobil 959 86 700

e-post  [email protected] 

Siste nytt

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.