Kvotetillegg på leppefisk, 12.09.2018

Publisert: av Kenneth Karlsen (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvoten for fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter leppefisk som fisker på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til 62 gr N. Fartøyene tildeles et maksimalkvotetillegg på 5000 stk leppefisk. 

Fant ikke fil tilknyttet artikkel på det angitte filområdet!