Regulering av torsk, hyse og sei 2022 nord for 62 gr.

Publisert: av Bjørn Kvalheim (Sist endret: )

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei i 2022. Reguleringene gjelder fisket nord for 62 grader nord.

 

Les pressemeldingen her:                 Regulering av torsk, hyse og sei 2022