Regulerering av torsk i Nordsjøen og Skagerak.

Publisert: av Bjørn Kvalheim (Sist endret: )

 

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2022. Den disponible kvoten for norske fartøy er satt til 1 870 tonn i Nordsjøen og 61 tonn i Skagerrak.

 

Les pressemeldingen her:       Regulering av torsk i Nordsjøen