Kvotetillegg på leppefisk, 12.09.2018

Publisert: av Kenneth Karlsen (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvoten for fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter leppefisk som fisker på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til 62 gr N. Fartøyene tildeles et maksimalkvotetillegg på 5000 stk leppefisk.