Økt maksimalkvote i fisket etter torsk i Nordsjøen

Publisert: av Kenneth Karlsen (Sist endret: )

Sett hen til utviklingen i fisket og med formål om å utnytte totalkvoten har Fiskeridirektoratet besluttet å gjøre følgende endringer i reguleringen av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2018:

  • Maksimalkvoten i lukket gruppe økes med 25 %
  • Maksimalkvoten i åpen gruppe økes med 25 %

Endringene trer i kraft straks.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt, 400 70 506

Link til fiskeridirektoratet her: